© Mannskoret Ørnen

Velkommen

Kanskje du havnet her helt tilfeldig eller du trodde dette var et vanlig mannskor. Men nei, Mannskoret Ørnen er ikke som andre kor….

Først dette …

Menn har, fra si år 100.000 f.Kr. til år 1780 e.Kr., vært kjennetegnet ved at de slapp unna med alt. Fra 1780 (i den såkalte opplysningstiden) til 1970 gikk de med på å snakke med kvinner om endel ting, men de slapp fremdeles unna med alt. Fra 1970 av ønsket de ikke lenger å slippe unna med alt, men begynte å vaske opp, lide av premenstruelle spenninger og mye annet som fører til tidlig alderdom. Men ikke alle. Det finnes enklaver som fremdeles slipper unna med alt. Mannskoret Ørnen slipper unna med det utroligste.

Nyheter

2023: Juni: Bodø på Arktisk Korfestival. Oktober: Opptreden på ledersamling alle tillitsvalgte i Norsk Korforbund. Desember: Konsert i Tønsberg. 2024: 20. april: Opptreden på Skur4 Drammen 31. mai-2. juni: Korfestival Nordøyane, Sunnmøre