DET MÅTTE KOMME

Scenen er Modum Bads nervesanatorium. (Det måtte komme).
Overlegens fippskjegg gir ham et distingvert utseende, interiørene er smakfulle med orginallitografier på veggene, ingen av pasientene rangerer noe særlig under byråsjef, men likevel, Mannskoret Ørnen ville helst vært et annet sted. (Men det var ingen vei utenom).

Overlegen: -Angst og depresjon er to sider av samme sak. Personligheten blir hemmet og livskvaliteten forringes. Man mister luften under vingene.

Mannskoret Ørnen: -Vi vet at Stortinget stort sett finanisierer driften av denne anstalten. Våre skattepenger bør ikke brukes på billige vitser.

Overlegen: -Det vi skal jobbe med her, er å forsøke å gi angsten et ansikt. Vi skal dra skjelettene ut av skapet slik at vi åpent kan tørre å konfrontere oss selv med det verste.

-Det som forvirrer meg i deres tilfelle, eller kasus, er at dere har gjort dere til latter ved et stort antall anledninger uten at dette har gått inn på dere i det hele tatt. Dere står fremfor store forsamlinger nesten uten å ha øvd i det hele tatt, ofte med Halfdan som solist, uten å være nervøse. Det er nesten ingen som liker dere. Dette ville jo knekt et normalt menneske fullstendig, men dere er, eller var, like glade og fornøyde. Og så skjer altså dette med internettsidene. Jeg ville tro at de som var så heldige....

Mannskoret Ørnen: -Dyktige.

Overlegen: -...Dyktige at de kom blant «ukens utvalgte» på Yahoo, ville bli svært stolte. Men Mannskoret Ørnen bryter helt sammen. Fordi dere nevnes i samme setning som musikalen «Sofies verden».

Manneskoret Ørnen: (Brister i gråt).

Psykiatrisk sykepleier: -Er det ikke godt å få gråte ut noen ganger?

Mannskoret Ørnen: -Hold kjeft. Gå ut.

- - - - -

Scenen er (det har vært et skifte her, si at det er neste dag eller noe sånt) Mannskoret Ørnens firkantete (men forhåpningsvis midlertidige) styrerom på Modum Bads nervesanatorium.
Mannskoret Ørnen sitter nervøst vaglet på sengekantene. Kassene med Carnegies Rare Old Malt er beslaglagt av betjeningen. Det er røykeforbud på rommet. Det regner ute.

Omsider snakker Mannskoret Ørnen.

Mannskoret Ørnen: -Å du så langt inn i svarte helvete. «Sofies verden»!