DRØFTER (på en måte) REVOLUSJON og SPRÅKSTRID

EN GRÅTENDE MENNESKEMENGDE hadde samlet seg i Drammens gater og kravet var enstemmig uten rom for forhandlinger. Løsrivelse fra Vestlandet, og det på flekken.

Mannskoret Ørnen hadde riktignok bare sunget «Eg har ein lodott i naveln min»1) en 5 - 6 ganger, men vinduet var åpent.

Allerede etter første gjennomsynging begynte fortvilede mennesker å strømme ut på gatene i den eksklusive bydelen Nybyen. Etter to gjennomsynginger var det tendendenser til opprør, men da det ble stille fra Mannskoret Ørnen slappet mengden tydelig av.

Det viste seg at solisten bare var ute på kjøkkenet (for å ta seg en brødskive). Da sangen kom tilbake med fornyet kraft og folkemengden ble oversprøytet med skarrende r-er og italiensk 2) salat, var virkningen eksplosiv. Budskapet om lodotten ble imidlertid fremført ubønnhørlig og stadig mer triumferende, og aggresjonen måtte vike for fortvilelse og gråt.

En talsmann 3) for Mannskoret Ørnen stilte seg avvisende til kravet om løsrivelse fra Vestlandet. Han slo fast at Ørnen på prinsipielt grunnlag er motstandere av å Balkanisere Norge, og at Ørnen snarere har vist vei ved å integrere vestlendinger i koret. En annen talsmann for koret 4) korrigerte dette utsagnet ved å hevde at «Ørnen snarare viser veg ved å integrera austlendingar i koret». De to talsmennene røk deretter i tottene 5) på hverandre.

Forøvrig minner vi om svaret Lenin fikk da han spurte om hvordan det gikk med revolusjonen i Norge: «Vi sloss om hvordan den skal staves». Dette sier alt om fedrelandet. Dessverre.

 


NOTER:

1) Fra CD’en «På nye eventyr» med «Salhusvinskvetten». Intelligent humor fullt på høyde med «Tre Busserulls», «Trøste & Bære» og annen moro fra bygdene i vest.

2) Merk dette kontinentale innslaget i en ellers provinsiell kontekst!

3) Åpenbart beruset, forgjeves forsøkt skjult bak ubehjelpelig besteborgerlighet

4) Åpenbart beruset, uten blygsel

5) Hva faen betyr dette ordet? Vi tenkte på å spørre Finn Erik Vinje, men vi liker ikke han heller.