Sjokkbølger i EUs ministerråd:

Vantro og skuffelse etter statskupp i Mannskoret Ørnen

(NTB) Den pinlige situasjon som har inntrådt etter Jörg Haiders frihetsparti sin inntreden i den Østerrikske regjering har kommet sterkt i bakgrunnen etter at det ble kjent at den nyvalgte formannen i Mannskoret Ørnen, Knut Olav Furuseth, den 2. februar proklamerte Ørnen som kongedømme og seg selv som ubestridt monark. Statskuppet (tilsynelatende ublodig) fant sted bare fire dager etter mannskorets generalforsamling.

- Vi visste vel gudhjelpe meg at Østerrike er en nasjon som står til knes i en uspiselig suppe av nazisme og katolisisme, sier ministerpresident António Guterres i en kommentar,- det kan vi leve med.

Guterres fortsetter: - Men grunnen til at vi kunne leve med denne skammen, var at vi alltid hadde et europeisk ideal å se opp til, et ideal som holdt troen på en bedre fremtid i live. Mannskoret Ørnen har for EU stått for innbegrepet av de europeiske republikanske idéer. Idealene fra den franske revolusjon, frihet, likhet, brorskap, hadde vært døde uten Mannskoret Ørnen.

- Og nå dette, sier en tydelig beveget ministerpresident, som avsluttet med å si at han frykter for den europeiske kulturtradisjonen. - Hvem vil nå finne det bryet verd å lese Immanuel Kants Kritik der Reinen Vernunft, eller for den saks skyld Marx’ Das Kapital?

Guterres får støtte fra tidligere leder i EU-kommisjonen, Jaques Delors, som sier: - For oss franskmenn er dette spesielt bittert. Den borgerlige revolusjonens idéer fra 1789 har lenge vært tilgriset av le Pen og en befolkning hvor nær halvparten er selvgode bønder og sentimentale fascister. Vi er en svinestat,fortsetter Delors, - og jeg gidder ikke engang prøve å beskrive andre land, som Belgia. Bare Ørnen holdt lyset. (- Og nå dette).

På den andre siden av Atlanteren holdt president Bill Clinton en pressekonferanse, hvor han bl.a. sa: - Før var slagordet her borte Look to Norway, men hva sier vi idag?

Presidenten rakk imidlertid ikke å besvare sitt eget spørsmål før han mistet tråden, idet den kvinnelige reporteren fra CNN satte øyevippen fast i buksesmekken hans.

Hjemme i Norge ventes det at kong Knut I (som han kaller seg, eller kongeørnen, liksom det er morsomt) vil avholde en pressekonferanse med det første. Det spekuleres allerede i ukepresse og dagbloider om hvorvidt han vil tillate sine barn å gifte seg borgerlig. Som om det er på de premissene debatten burde føres.

Noen må ta seg sammen.