ALDRI MER 9. APRIL !!

Forsvaret skodde seg på denne naturligvis. I de første ti årene etter krigen var det ikke engang opptakskrav for å komme inn på befalsskolen. (Det er folk i Mannskoret Ørnen som har jobbet sammen med de gutta som ble «uteksaminert» derfra, dengang, vi sier ikke mer).

Det skjedde naturligvis mye annet tvilsomt i krigsoppgjøret og i kjølvannet, men (mente man vel), hensikten helliger middelet: Aldri mer 9. april. Norge skulle aldri mer tas på senga.

Det har gått 55 år siden krigen sluttet og Norge har andre bekymringer, bl.a. hørte vi kulturminister Åslaug Haga bli intervjuet av Anne Grosvold på TV. Gudhjelpe oss alle. Men det siste er en bagatell. Vi har det etter europeisk målestokk bra. Men (vil noen si), har man det for bra kan årvåkenheten svekkes.

Og det har skjedd. Det man minst trodde man hadde grunn til å frykte, har skjedd. Mannskoret Ørnen skal ha øvelse. På 9. april.

Ingen trodde at Ørnen ville ta seg sammen og øve (det er én ting), men at det i tillegg skulle skje på 9. april oppleves som en provokasjon i nasjonal målestokk (for ikke å ta for kraftig i).

«Fremskrittspartiets» «formann» Carl «I.» Hagen sier i en kommentar at Mannskoret Ørnen er det klareste symptomet på forfallet i norsk skolevesen. Nær sagt alle i Ørnen er såkalte langtidsutdannede, og dersom skolevesenet hadde vært konkurranseutsatt og alle lærere hadde fått totalt ulik og usammenlignbar lønn, hadde dannelsesnivået i Ørnen vært et annet (eller i det minste til stede). Da Hagen fikk opplyst at flere i Ørnen er utdannet i utlandet, bl.a. i Oxford, ble det replisert at det for ham er ubegripelig at eksamen fra tyrkiske universiteter uten videre godtas i Norge. Hagen uttalte videre at valget av 9. april som øvelsesdato vil bli en test på Forsvarets evne og vilje til å beskytte fedrelandet.

Forsvarets overkommando var ikke tilgjengelige for kommentar. Det ryktes imidlertid at overkommandoen er observert på planet av en lastebil med kurs for Elverum.

Vi kommer tilbake dersom .....